فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

636 سوال استخدامی (ICDl) با پاسخ

636 سوال استخدامی (ICDl) با پاسخ

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

173 تست استخدامی حسابداری عمومی ( با پاسخ کاملاً تشریحی وکامل)

173 تست استخدامی حسابداری عمومی ( با پاسخ کاملاً تشریحی وکامل)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

240 تست قانون تجارت ( با پاسخ کاملاً تشریحی )

240 تست قانون تجارت ( با پاسخ کاملاً تشریحی )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

240 تست استخدامی حسابداری صنعتی (با پاسخ کاملاً تشریحی)

240 تست استخدامی حسابداری صنعتی (با پاسخ کاملاً تشریحی)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

120 تست استخدامی اقتصاد خرد (با پاسخ کاملاً تشریحی)

120 تست استخدامی اقتصاد خرد (با پاسخ کاملاً تشریحی)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل