فایل های دسته بندی تحقیق - صفحه 1

مقاله : نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین (( رویکردی بر شهروند محوری ))

مقاله : نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین (( رویکردی بر شهروند محوری ))

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل